Πρόγραμμα ξεναγήσεων

Το Istanbul E-pass περιλαμβάνει ξεναγήσεις. Προγραμματίστε την επίσκεψή σας για τις ξεναγήσεις με το πρόγραμμα στο παρακάτω.

ΔΕΥΤΕΡΑ

09:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
09:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
09:00 - Μπλε Τζαμί και Ιππόδρομος (25΄)(Δ)
09:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
10:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
10:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
11:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
11:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
11:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
12:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
12:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
13:45 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
14:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
14:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
14:45 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
15:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
15:30 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
16:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
16:45 - Μεγάλο Παζάρι (30΄) (ΝΤΟ)
16:45 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)

ΤΡΙΤΗ

09:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
09:00 - Μπλε Τζαμί και Ιππόδρομος (25΄)(Δ)
09:00 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
10:00 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
10:15 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
10:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
10:45 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
11:30 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
12:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
13:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
13:30 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
14:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
14:30 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
14:45 - Μπλε Τζαμί και Ιππόδρομος (25΄)(Δ)
15:30 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
15:45 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
16:00 - Spice Bazaar & Rustempasha (45 ')(S)
16:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
17:00 - Μεγάλο Παζάρι (30΄) (ΝΤΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00 - Κεραία Βασιλικής (30 ') (Δ)
09:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
09:00 - Μπλε Τζαμί και Ιππόδρομος (25΄)(Δ)
09:00 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
09:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
10:00 - Κεραία Βασιλικής (30 ') (Δ)
10:15 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
10:45 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
11:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
11:00 - Κεραία Βασιλικής (30 ') (Δ)
11:00 - Μπλε Τζαμί και Ιππόδρομος (25΄)(Δ)
12:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
12:00 - Μεγάλο Παζάρι (30΄) (ΝΤΟ)
13:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
13:30 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
14:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
14:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
14:30 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
15:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
15:30 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
15:30 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
16:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
16:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
16:45 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)

ΠΕΜΠΤΕΣ
09:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
09:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
09:00 - Μπλε Τζαμί και Ιππόδρομος (25΄)(Δ)
09:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
09:00 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
10:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
10:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
10:15 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
10:45 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
11:00 - Μπλε Τζαμί και Ιππόδρομος (25΄)(Δ)
11:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
11:15 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
12:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
12:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
12:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
13:15 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
13:30 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
13:45 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
14:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
14:15 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
14:45 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
15:15 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
15:30 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
15:30 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
15:45 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
16:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
16:30 - Μεγάλο Παζάρι (30΄) (ΝΤΟ)
16:45 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ

09:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
09:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
09:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
09:00 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
09:30 - Spice Bazaar & Rustempasha (45 ')(S)
09:45 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
10:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
10:45 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
10:45 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
10:45 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
11:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
11:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
12:00 - Μεγάλο Παζάρι (30΄) (ΝΤΟ)
12:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
12:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
13:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
13:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
13:30 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
13:45 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
14:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
14:30 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
14:30 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
15:00 - Μπλε Τζαμί και Ιππόδρομος (25΄)(Δ)
15:30 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
15:30 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
15:45 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
16:30 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30')(Δ)
16:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
16:30 - Μεγάλο Παζάρι (30΄) (ΝΤΟ)

ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ
09:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
09:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
09:00 - Μπλε Τζαμί και Ιππόδρομος (25΄)(Δ)
09:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
09:00 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
10:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
10:00 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
10:15 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
10:15 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
10:45 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
11:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
11:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
11:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
12:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
12:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
12:00 - Μεγάλο Παζάρι (30΄) (ΝΤΟ)
13:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
13:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
13:30 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
13:45 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
13:45 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
14:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
14:30 - Μπλε Τζαμί και Ιππόδρομος (25΄)(Δ)
15:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
15:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
15:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
15:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
15:30 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
15:30 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
16:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
16:30 - Μεγάλο Παζάρι (30΄) (ΝΤΟ)
16:30 - Spice Bazaar & Rustempasha (45 ')(S)
17:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)

ΚΥΡΙΑΚΕΣ
09:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
09:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
09:00 - Μπλε Τζαμί και Ιππόδρομος (25΄)(Δ)
09:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
09:00 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
10:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
10:00 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
10:15 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
10:15 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
10:45 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
11:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική Επίσκεψη) (30΄) (Δ)
11:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
11:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
12:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
12:00 - Spice Bazaar & Rustempasha (45 ')(S)
12:00 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
12:00 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
13:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
13:30 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
13:30 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
13:45 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30') (Δ)
14:15 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
14:30 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
15:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
15:00 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30')(Δ)
15:30 - Παλάτι Τοπ Καπί (60΄) (Τ)
15:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
15:30 - Παλάτι Dolmabahce (60 ') (Ρ)
16:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
16:30 - Αγία Σοφία (Εξωτερική επίσκεψη) (30')(Δ)
16:30 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)
16:30 - Spice Bazaar & Rustempasha (45 ')(S)
17:00 - Κεραία Βασιλικής (25 ') (Δ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Ο οδηγός μας θα κρατήσει ένα λευκό Κωνσταντινούπολη E-pass Σημαία στα σημεία συνάντησης.
  • Είσοδος σε Βασιλική Στέρνα, Παλάτι Τοπ Καπί, και  Παλάτι Dolmabahce μπορεί να γίνει μόνο με τον οδηγό μας, επειδή αυτά τα μουσεία δεν μας διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων. Δωρεάν εισιτήρια θα παρέχονται από τον ξεναγό μας.
  • Η εκδρομή της Αγίας Σοφίας διοργανώνεται ως μόνο εξωτερική επίσκεψη. Λόγω νέας ρύθμισης του τουρκικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, για τους ξένους επισκέπτες μόνο ο δεύτερος όροφος μπορεί να επισκεφθεί με επιπλέον χρέωση το οποίο είναι 25 ευρώ. Ο κύριος όροφος είναι ανοιχτός μόνο για τους Τούρκους πολίτες να προσεύχονται. Η περιήγησή μας τελειώνει στα εκδοτήρια της Αγίας Σοφίας, τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα για αγορά απευθείας στην είσοδο.

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

(Δ)- Πινακίδα στάσης μπροστά από το Busforus (διώροφο λεωφορείο) απέναντι από την Αγία Σοφία Κάντε κλικ για προβολή χάρτη Google.
(Τ)- Μπροστά από το συντριβάνι του Ahmed III απέναντι από την κύρια πύλη του παλατιού Τοπ Καπί Κάντε κλικ για προβολή χάρτη Google.
(Ρ)- Μπροστά από τον Πύργο του Ρολογιού του Παλατιού Ντολμά Μπαχτσέ, μετά από έλεγχο ασφαλείας. Κάντε κλικ για προβολή χάρτη Google.
(ΝΤΟ)- Μπροστά από τη στήλη Cemberlitas δίπλα στο σταθμό του τραμ Cemberlitas Κάντε κλικ για προβολή χάρτη Google.
(S)- Μπροστά από την κύρια είσοδο του Spice Bazaar Κάντε κλικ για προβολή χάρτη Google.